Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim

Vlašim
realizace 2007

investor: Město Vlašim a ČD, a.s.
autoři: Ivan Hořejší
spolupráce: Eduard Friedrich / Gradus Praha (interiéry)
náklady: 16,8 mil. Kč

Výpravní budova železniční stanice Vlašim prošla od svého vzniku na konci 19. století několika přestavbami, které budovu postupně rozšířily až do podoby před rekonstrukcí, která odpovídala posledním úpravám z roku 1961.

Díky tomu, že objekt neměl zásadní historickou hodnotu, bylo možné přistoupit k razantním změnám, což také podpořila dohoda s majitelem budovy (ČD SDC) o integrovaném využití přízemí objektu jak pro cestující vlakem, tak pro souběžně rekonstruované autobusové nádraží – viz samostatný projekt zde.

Cílem úprav, které se převážně týkaly přízemí, bylo odlehčit těžkopádně působící budovu, prosvětlit její vnitřní prostory a upravit nevyhovující dispozici.

Přízemí objektu je tak nově rozděleno na čtyři samostatné celky – společnou nádražní halu pro cestující (s pokladnami, elektronickým informačním systémem a hygienickým zázemím), služby pro cestující (prostor se samoobslužným občerstvením a internetová studovna s vlastním hygienickým zázemím), provozní prostory ČD (kancelář výpravčího, pokladna, přepravní kancelář, úschovna zavazadel, hygienické zázemí zaměstnanců) a informační pokladna ČSAD Benešov.

V rámci rekonstrukce došlo k výrazným úpravám fasád především díky rozšíření prosklených ploch v přízemí, které otevírají vnitřní prostory do parteru Nádražní ulice. Fasáda budovy byla zateplena kontaktním systémem a barevně sjednocena oranžovou omítkou. Vyvýšený sokl je obložen keramickým obkladem a byla také vyměněna všechna okna za hliníková.

Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Vlašim

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old