Autobusové nádraží Vlašim

Vlašim
realizace 2007

investor: Město Vlašim
autor: Ivan Hořejší
náklady: 34 mil. Kč

Projekt vznikal souběžně s rekonstrukcí výpravní budovy železniční stanice Vlašim – viz samostatný projekt zde.

Situování centrálního prostoru s 16 stanovišti v Nádražní ulici zůstalo zachováno, neboť je výhodná jeho vazba na nádraží ČD a blízký dopravní závod ČSAD Benešov, kde je velká plocha se zázemím pro odstavování a údržbu autobusů i zázemí řidičů a centrální dispečink. Před nádražím tak mohou být pouze odjezdová a příjezdová stanoviště a prostory pro cestující.

Stav Nádražní ulice, která představuje hlavní dopravní uzel ve městě, a navazujících ploch byl po mnoha letech bez údržby zoufalý a neodpovídal současnému standardu. Nevyhovoval ani provozně, neboť celá ulice fungovala jako průjezdná – autobusy neměly možnost se zde otáčet, a proto musely nádraží často objíždět, čímž zatěžovaly okolní ulice.

Klíčovým krokem při rekonstrukci byla díky kooperaci s ČD výrazná redukce nevyužívaných drážních budov, čímž vznikl prostor pro smyčku s krytým ostrovním nástupištěm v těsné blízkosti výpravní budovy, která nyní slouží jako společné zázemí celého uzlu. Další podélná stanoviště se pak nachází na druhé straně výpravní budovy a lemují tak Nádražní ulici, ve které byla zachována obousměrná průjezdnost.

Úpravy se dotkly také zklidnění ulice v prostoru před výpravní budovou, umístění nového mobiliáře (přístřešky, označníky, lavičky, koše atd.) a nové výdlažby, která lépe odolává zátěži od autobusů.

Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim Autobusové nádraží Vlašim

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old