naše služby

Zaměřujeme se na urbanismus (územní studie, územní plány, regulační plány), veřejná prostranství, stavby obytné (rodinné domy, bytové domy, rekonstrukce bytů), veřejné (školní, rekreační, kulturní, zdravotnické), administrativní & polyfunkční, průmyslové & dopravní, řešení interiérů i komplexní rekonstrukce.

Rozsah nabízených služeb:

-  komplexní architektonické a projekční práce, konzultační a poradenská činnost

-  spolupráce při definování záměru | program, analýza pozemku, regulativy, investiční náklady

-  ověřovací, architektonické a územní studie

-  dokumentace k územnímu řízení včetně speciálních profesí a projednání na dotčených úřadech

-  komplexní dokumentace ke stavebnímu řízení včetně speciálních profesí a projednání na dotčených úřadech

-  zajištění rozpočtu stavby a koordinace speciálních profesí

-  prováděcí dokumentace – zadání pro dodavatele stavby / prováděcí firmu

-  dokumentace pro výběr dodavatele stavby / prováděcí firmu

-  autorský a technický dozor projektanta

-  podrobné návrhy interiérů

-  spolupráce po kolaudaci / dokončení stavby

© 2019   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old