ateliér

„Snažíme se vytvářet architekturu s vysokou užitnou hodnotou reagující na specifika každého zadání.“

 
Za klíčové východisko návrhu proto bez ohledu na jeho charakter, rozsah či umístění považujeme důkladnou analýzu lokality, která společně se zadáním klienta tvoří jasný odrazový můstek projektu. Každé místo má své jedinečné vlastnosti, které se snažíme při navrhování zhodnotit a dotvářet tímto způsobem prostředí kolem nás.

Na základě mnohaletých zkušeností s navrhováním a projektováním usilujeme o komplexní kvalitu návrhu, kterou spatřujeme v hledání rovnováhy mezi architektonickými, urbanistickými, technickými, ekonomickými a dalšími hledisky. Vycházíme také z logické posloupnosti projektové přípravy – jednoznačně preferujeme spolupráci od prvotní představy klienta po dozor při realizaci a následnou spolupráci po dokončení stavby.

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old