Sídlo společnosti Chemoprag

Praha 6 – Paťanka
realizace 2000

investor: Chemoprag s.r.o.
autor: Ivan Hořejší, Alexandr Kroha
náklady: 42 mil. Kč

Charakter lokality v sousedství funkcionalistických vil na Babě společně s tvarem pozemku a výškovým rozdílem ulic Na Šťáhlavce a Paťanka ovlivnil celkovou koncepci a předurčil podélný tvar objektu a jeho výškové uspořádání.

Základní objem tvoří dvoupodlažní bílý kvádr s výrazným horizontálním členěním „posazený“ na objemu suterénu, který je materiálově odlišen. Směrem k ulici Na Šťáhlavce je vysunuto prosklené schodiště, které člení hmotu na dvě poloviny. Ve snaze odhmotnit dům a přiblížit jej tak více měřítku okolní vilové zástavby je poslední ustoupené podlaží tvořeno „levitující“ střešní deskou s rozměrným prosklením. V podobném duchu se nese také šikmo vysazené severovýchodní nároží.

Hlavní vstup je z prostoru křižovatky ulic Na Babě a Paťanka, odkud je také příjezd. Severní vstupní průčelí je rozděleno ustoupenou prosklenou stěnou dvoupodlažní haly propojené v horní části atikou. V ustoupeném podlaží navazuje na střední část velká zasedací místnost s čajovou kuchyňkou a školící místnost s kanceláří. Z haly je přes zimní zahradu přístup na střešní relaxační terasu.

Kancelářské prostory jsou navrženy s flexibilním půdorysem, členění na jednotlivé prostory je navrženo pomocí přemístitelných příček. V částečně zapuštěném suterénu je navržena přirozeně větraná garáž se zakládacím systémem dvou stání nad sebou.

Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag Sídlo společnosti Chemoprag

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old