Rozhledna Hýlačka

Tábor – Větrovy
studie 2012

odměna v soutěži o návrh

investor: KČT Tábor
autoři: Jan Hořejší, Vít Podráský
spolupráce: Jan Gašpárek, Jakub Kopecký, Petr Vacek
náklady: 4,9 mil. Kč

Nová rozhledna stojí na obdélném půdorysu, který velikostně opisuje původní šestiúhelníkový tvar tak, aby do pláště rozhledny mohly být následně prořezány kolmé průměty siluety původní Hýlačky.

Zobrazení je zvoleno „inverzně“ – tam, kde byla původní rozhledna nejhmotnější (v přízemí), je plášť zcela vynechán. V místě, kde měla střechu, je plášť rozhledny výrazněji prořezán a v oblasti, kam již nezasahovala, je plášť nové rozhledny nejhustší.

Perforace fasády nabízí hru světla a stínu při různých pohledech a původní rozhledna tak znovu ožívá. „Shrnutím“ prken (jejich sražením k sobě) vzniká v plášti na vyhlídkové plošině panoramatické okno. Zároveň tak získáme prostor rozhledny krytý proti povětrnostním vlivům.

Fasáda také poskytuje návštěvníkovi téměř dokonalou možnost srovnání obou rozhleden. Na specifický klínovitý tvar původní stavby odkazuje též mírné zešikmení, které je mj. výhodné i ze statických důvodů (stejně jako obdélný půdorys).

Uprostřed půdorysu se nachází kamenobetonový kubus zázemí sloužící výstavám a konání představení. Kolem něho se obtáčí přístupové schodiště, které ze „střechy“ zázemí pokračuje přes několik podest až na vyhlídkovou plošinu ve výšce 27 m nabízející panoramatický výhled.

Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka Rozhledna Hýlačka

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old