Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi

Vlašim
realizace 2010

investor: Město Vlašim
autor: Ivan Hořejší, Jan Hořejší
spolupráce: Alois Frühauf, Viktor Drobný
informační systém: Jan Karásek
náklady: 48 mil. Kč

Objekt bývalé radnice je kulturní památkou, jejíž historie sahá až do období po třicetileté válce. Jedná se o kompozici dvou objektů spojených středovou částí do půdorysného tvaru písmene „U“. Během své existence prošel řadou přestaveb – především v období baroka a klasicismu. Negativně se na objektu podepsala poslední fáze úprav z 60. let minulého století, kdy objekt sloužil jako sklad Okresního bytového podniku, a do které je také datováno odstranění původního dekoru fasády a jeho nahrazení břízolitovou omítkou.

Objekt se před rekonstrukcí nacházel v zanedbaném stavu, představoval útočiště místních bezdomovců. Stavebně technický průzkum navíc potvrdil značnou vlhkost zdiva, špatný stav dřevěných stropů i krovu včetně plošného výskytu dřevomorky.

Cílem projektu bylo kromě úspěšné adaptace objektu pro účely budoucího provozovatele – Domu dětí a mládeže Vlašim, zachovat také v co největší možné míře hodnotný historický charakter objektu. Z tohoto důvodu byly veškeré úpravy exteriéru a interiéru ve fázi projektu i realizace průběžně konzultovány s pracovníky Národního památkového ústavu.

Původní objekt byl očištěn od dodatečných přístavků, kůlen a nepotřebných příček. Stávající kompozice písmene „U“ byla následně doplněna centrální vstupní halou, která vznikla zastřešením původního vnitřního dvora, dále byla navržena na severní straně dvoupodlažní přístavba, která integruje komunikační jádro a hygienické provozy, jejichž realizace by v rámci původního objektu byla problematická. Přístavba je s původním objektem propojena proskleným krčkem, který svým charakterem odpovídá prosklené hale. Stávající objekt je rozšířen směrem do zahrady jednopodlažní dostavbou rodinného centra, jehož střecha je využita jako pochozí terasa navazující na výtvarný ateliér.

V prosklené hale je hlavním schodištěm od vstupu propojeno 1. a 2. NP a pomocí vyrovnávacích schodišť a ramp jsou přístupné místnosti ve všech podlažích. Druhé schodiště s výtahem je situováno v přístavbě, která je chodbou propojena s centrální halou. Původní strmé kamenné schodiště je ponecháno jako pomocné a únikové. Největším prostorem domu je univerzální sál ve druhém podlaží otevřený do krovu. Ostatní místnosti jsou převážně využity jednotlivými zájmovými kroužky.

Podstatnou změnou prošel exteriér stávající budovy. Vzhled fasády, členění a tvar oken byl obnoven do podoby po klasicistní přestavbě, čemuž odpovídá i otevírání okenních křídel směrem ven a jejich umístění v líci fasády se šambránami v bílé barvě. Fasáda objektu je provedena ve světle okrovém odstínu. Pálená střešní krytina je z dvojité bobrovky. Fasáda přístavby je obložena dřevem.

Na nádvoří navazuje pozemek zahrady, který je komplexně upraven pro venkovní aktivity dětí. Nachází se zde velká travnatá plocha s pískovištěm pro nejmenší děti, plácek s umělým povrchem pro míčové hry, sestava prolézaček a kruhové posezení u ohniště. Na zahradě byly vysazeny nové vzrostlé stromy.

Součástí návrhu byl také nový vizuální styl DDM Vlašim – logotyp a informační systém.

Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi Rekonstrukce staré radnice na dům dětí a mláděže ve Vlašimi

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old