Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově

Trhový Štěpánov
studie 2013

investor: město Trhový Štěpánov
autoři: Ivan Hořejší, Jan Hořejší, Vít Podráský
náklady: 22 mil. Kč

Budova ze 70. let je městským úřadem, zdravotním střediskem, hasičskou zbrojnicí i sídlem technických služeb zároveň. Hmotově členitému objektu dominuje věž na sušení hadic. Právě ve členitosti dané několika postupnými úpravami (včetně na podzim realizovaného venkovního výtahu) a nesourodou směsicí „dekorativních prvků“ spatřujeme spolu s nejasnou vnitřní dispozicí největší slabiny objektu. Hlavním cílem proto bylo zjednodušení a vtisknutí výrazu odpovídajícího významu domu v rámci města.

Budovu jsme doplnili půdorysně na obdélník, což odráží požadavek investora zvětšit prostory MÚ. Dům charakterizuje bílá barva, která působí čistě a začleňuje vhodně i kubus výtahu. Zároveň má symbolizovat transparentnost veřejné správy, svou spojitost má i se zdravotnictvím a vytváří také podklad pro červenou barvu vrat zbrojnice. Rozšířením omítané části i na suterén (díky nutnosti celkového zateplení) došlo ke zkompaktnění objemu budovy, zvětšením okenních otvorů pak lepšího prosvětlení interiérů. Z věže na sušení hadic se osazením hodin stává věž radniční.

Vstup do úřadu uvozuje v průjezdu podél sokolovny betonový blok, který integruje v současné době chybějící stožáry na vlajky, lavičku a prostor na umístění popelnic. V jeho zadní části vzniká dostatečný prostor pro osazení stromu, který oživuje jinak kompletně vydlážděný prostor průjezdu a zároveň nahrazující původní keře odstraněné v souvislosti s realizací výtahu.

V interiéru dochází k racionalizaci dispozic. Do prostor MÚ se nově vstupuje přes vstupní halu, z níž je přímý vstup do zasedacího sálu, kancelářské části i WC pro návštěvníky. V 1. PP jsou úpravy minimální, ve 2. NP naopak nejvýraznější. Redukujeme počet místností, nově jsou rozmístěny ordinace i prostory archivu. Střed patra tvoří chodba / čekárna osvětlená pomocí nadsvětlíků a prosklených dílců.

Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově Rekonstrukce budovy městského úřadu v Trhovém Štěpánově

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old