Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče

Praha 13 – Velká Ohrada
studie 2002, projekt 2006

investor: Odin Investment a.s.
autoři: Ivan Hořejší, Alexandr Kroha
spolupráce: Jan Hořejší
vizualizace: Vít Solnař
náklady: 650 mil. Kč

Dvojče je navrženo do rozvojové lokality na rozmezí sídliště Velká Ohrada a zástavby rodinných domů, nedaleko Prokopského a Dalejského údolí. Zadáním investora bylo navrhnout bytový dům s živým parterem, který se svým celkovým pojetím – objemem, materiály a barevností – stane kontrastem k okolním typovým panelovým domům.

Hmota domu – především jeho proporce, měřítko a výška ve vztahu k okolní zástavbě – byly klíčovými hledisky při návrhu. Dvojče výškově reaguje na původní nerealizovanou koncepci Jihozápadního města, která oproti současné podobě počítala s mnohem větší výškovou pestrostí. Zatímco soubor Lužiny měl mít přibližně osmipodlažní bloky a směrem k centrálnímu parku pak věžové domy až s 18 podlažími, Velká Ohrada měla být nižší. Tato různorodost se při výstavbě vytratila.

Prostřednictvím Dvojčete jsme se pokusili tuto myšlenku oživit. Dům navazuje na obecně velké měřítko zdejší periferie. Má ambice stát se novou dominantou při příjezdu na Velkou Ohradu a v panoramatu Prahy 13 se se svými 19 nadzemními podlažími uplatnit jako výrazný orientační bod vedle podobně vysokých objektů na Slunečním náměstí nebo v okolí stanice metra Nové Butovice.

Kompozice dvou věží představující osově symetrické kruhové výseče, které mají společnou obdélníkovou podnož, byla zvolena nejen pro svou jasnou čitelnost a charakteristický motiv elegantní zaoblené fasády, ale také jako nejvhodnější ze všech objemových variant s ohledem na optimální poměr počtu bytů na patře, jejich oslunění a vzájemné polohy, kdy je z oken všech bytů zajištěn výhled. Hmotové řešení je podpořeno barevností fasád, kdy je „vnější“ tvořena šedým plechem, a „vnitřní“ červeným keramickým obkladem.

Provozně je dům rozčleněn na dvě samostatně přístupné bytové části – věže – doplněné o dvou, resp. třípodlažní podnož s křížovou pasáží s obchody, službami, restaurací a wellness centrem, které využívá zelenou střechu. Pasáž navazuje na hlavní pěší trasu od lávky přes Jeremiášovu ulici na sídliště. V podzemí se nachází tři patra garáží pro obyvatele domu i pro zaměstnance a návštěvníky wellness centra.

Většina bytů je dvoupokojových, záměrem bylo nabídnout několik možností dispozičního řešení lišících se velikostí jednotlivých místností i teras. Byty orientované do vnitřní fasády jsou jednopokojové.

Na východní straně směrem k rodinným domům navazuje na dům park, který je s pasáží propojen lávkou přes obslužnou komunikaci, u které se v budoucnu počítá s prodloužením severním směrem v souvislosti s dalším rozvojem lokality.

Dům byl po změně investora (společností Central Group, a.s.) realizován v roce 2010 v pozměněné podobě,  na níž se již Architektonický ateliér 2H s.r.o. nepodílel.

Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče Polyfunkční výškový bytový dům Dvojče

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old