Penzion pro seniory v Opavě

Opava
studie 2012

investor: Město Opava
autor: Ivan Hořejší, Jan Hořejší, Vít Podráský
náklady: 60 mil. Kč

Pozemek se nachází v prostředí se složitým kontextem. Jedná se o neutěšené rozhraní panelového sídliště a čtvrtě rodinných domů. Dojem chaotičnosti okolí zde umocňuje několik domů z původní struktury Kateřinek, které byly sice „ušetřeny“ plošné asanace spojené s výstavbou sídliště, ale dnes působí jen jako smutná torza minulosti.

Ani stavební činnost posledních dvaceti let nevnesla do území kvality, spíše stvrdila problémy dob minulých, což potvrzuje i aktuálně rozestavěný bytový dům Rohlík. Jsme přesvědčeni, že divoké prostředí, které v současnosti dokreslují také pestrobarevné polystyrenové fasády panelových domů a rozměrné reklamní plochy, je třeba uklidnit a vtisknout mu přívětivější tvář, neboť staří lidé si na nové věci zvykají mnohdy již obtížně a často neradi. Klíčovou roli zde hraje sociální aspekt – na jedné straně potřeba klidného prostředí, na straně druhé udržení kontaktu obyvatel domu s děním ve městě.

Současnou podobu prostoru vymezeného ulicemi Hálkova, Rolnická a Ratibořská vnímáme díky shodné orientaci jednotlivých domů vůči veřejnému a soukromému prostoru jako nedokončený blok, jehož základ je patrný ze situování domu Šlapetů i přesto, že urbanistické souvislosti v době jeho vzniku byly zcela odlišné.

Blok doplňujeme do tvaru uzavřené podkovy uliční frontou (s Penzionem IV) přímo navazující na Rohlík. Vlastní objekt penzionu je řešen jako dům v proluce, kterou vyplňujeme v celé šíři. Dům je podélně rozdělen na soukromou část (byty s lodžiemi) orientovanou na jihovýchod do klidné obytné zahrady uvnitř bloku a část veřejnou (obytná chodba, komunikační jádro se schodištěm a evakuačním výtahem, zimní zahrady, terasy, sklepní kóje) otevírající se do Hálkovy ulice.

Soukromá část se skládá z 50 bytových jednotek dispozice 1+kk s lodžií o celkové ploše 40m2. Lodžii je možné stínit trojicí dřevěných panelů.

Veřejná část domu je tvořena obytnou chodbou, která slouží jako prostor sociální interakce obyvatel domu a propojuje dům vizuálně s okolím. Z chodby jsou přístupné sklepní kóje jednotlivých bytů, které spolu s přiznanými bloky instalačních šachet rytmizují chodbu i fasádu a vytvářejí tak různá zákoutí (zimní zahrada, venkovní terasa) pro setkávání se, posezení. Každý byt má kóji na patře a jejich forma se inspiruje obyčejnými dřevěnými kůlnami ze zahrádkářských kolonií.

Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě Penzion pro seniory v Opavě

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old