Obytný soubor Radlice

Praha 5 – Radlice
studie 2008, projekt 2011

investor: Lappen Development s.r.o.
autor: Ivan Hořejší, Jan Hořejší, Vít Podráský
náklady: 230 mil. Kč

Trojicí obytných domů (A, B, C) nacházející se v blízkosti stanice metra Radlická na místě současného parkoviště se snažíme doplnit zástavbu započatou nepříliš vhodně umístěným pětipodlažním administrativním objektem „Rohlík“ obtáčejícím se kolem společného objektu DP Metro a TJ Radlice.

Projekt je specifický tím, že jsme se při jeho návrhu museli vypořádat s několika netradičními podmínkami – výdechem metra umístěným na pozemku (vyžaduje snadnou dostupnost vozidel hasičského sboru a má také ochranné pásmo, ve kterém není možné stavět), dále požadavkem TJ Radlice zachovat možnost občasného příjezdu na jejich pozemek (je možný jen přes pozemek investora) a až dodatečně (v průběhu prací na studii) „objeveným“ krytem civilní obrany, který zásadním způsobem ovlivnil využitelnost suterénu a vedl k rozdělení projektu na dvě samostatné stavební části – zelený dům a zbývající dvojici. Návrh také limitovalo ochranné pásmo lesa na severní straně.

Jednotlivá omezení předurčila prostor, ve kterém bylo možné umístit objekty – v lichoběžníku mezi ulicí Kutvirtova a linií, která je pomyslným prodloužením hranice sportovního areálu. Domy jsou s ohledem na orientaci pozemku ke světovým stranám umístěny „příčně“ tak, aby bylo zajištěno oslunění – začínají tedy na uliční čáře a pokračuji hluboko dovnitř pozemku. V Kutvirtově ulici tak vzniká rytmus ´dům – mezera – dům´, kterým se snažíme vytvořit dojem „posledních domů v ulici“ jako přechodu mezi hmotným „Rohlíkem“ a plánovaným objektem D (výhled) a na druhé straně nezastavěným územím lesa.

Kompozičně jsou domy řešeny jako pevná „věž“ orientovaná do ulice, z níž je směrem na druhou stranu vytažen objem domu. Každý ze tří domů je velikostně odlišný – jak se k sobě obě hraniční linie lichoběžníku přibližují, mění se při zachování poměru obou částí velikost věže a zbývající hmoty domu. Odlišná barevnost věží se snaží být soudobou reminiscencí domovních znamení a má napomoci jednoznačné orientaci. Barevné řešení se promítá se i do interiéru domů.

Nadzemní část je navržena jako obytná (celkem 70 bytů), v podzemní části jsou garáže (93 stání), technické vybavení domů, skladovací prostory a univerzální (nebytové) prostory. Každý dům má vlastní komunikační jádro se schodištěm a výtahem. Hlavní vstup do domu je z Kutvirtovy ulice, vedlejší vstup je do poloveřejných dvorů mezi domy. Byty v 1.NP mají soukromé předzahrádky oddělené od poloveřejného areálu živým plotem. Severovýchodní část pozemku stavby je ponechána jako sportovní plocha s dětským hřištěm a altánem.

Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice Obytný soubor Radlice

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old