Obnova historického centra města Vlašim

Vlašim
realizace 2010

investor: Město Vlašim
autor: Ivan Hořejší, Jan Hořejší
náklady: 98 mil. Kč

Projekt zahrnuje hlavní veřejné prostory v historickém centru města, především tři náměstí (Palackého, Žižkovo a Husovo) a další navazující prostory (nábřeží Blanice, přilehlé ulice a park). Cílem bylo upravit jejich neutěšený stav a obnovit kvality, které byly zdeformovány socialistickým plánováním. Stav před rekonstrukcí byl v mnoha ohledech zoufalý. Na jednotlivých prostranstvích převažovaly rozlehlé asfaltové plochy komunikací a parkovišť. Žalostný stav dokreslovalo nevhodné osvětlení či zdevastovaný mobiliář.

Klíčovými principy návrhu byla jasná hierarchizace prostoru, zdůraznění historického centra města, zklidnění dopravy především s důrazem na řešení dopravy v klidu (parkování), vymezení jednotlivých ploch a jejich jasné materiálové rozlišení či osazení nového veřejného osvětlení a mobiliáře.

Zastupitelstvo města se v průběhu realizace projektu snažilo motivovat majitele domů na náměstích k opravám jejich průčelí pomocí programu dotací z městského rozpočtu, který vypsalo a přispět tak k úspěšnému výsledku nákladné realizace. Podkladem pro tento program se stalo vyhodnocení stavu průčelí domů orientovaných do náměstí a principielní návrh jejich architektonických úprav, ke kterému jsme byli vyzváni jakožto autoři projektu obnovy historického centra. Vlastní úpravy s námi jednotliví majitelé konzultovali, což bylo podmínkou získání dotace. I přesto, že se nejednalo o velké prostředky (0,5 mil. Kč), opravilo cca 60 majitelů fasády před dokončením realizace a pomohli tak ke konečnému výrazu náměstí.

Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim Obnova historického centra města Vlašim

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old