Náměstí Svobody ve Znojmě

Znojmo
studie 2009

autoři: Ivan Hořejší, Jan Hořejší, Vít Podráský
spolupráce: Vít Solnař, Robin Müller

Komplexní urbanisticko-architektonický návrh, který kromě prostoru samotného náměstí Svobody řeší významnou část města podél hlavního tahu na Vídeň (celková plocha cca 7 ha). Řešené území představuje přechod mezi kompaktním historickým centrem města a rozvolněnou strukturou mísící zbytky původní blokové zástavby, panelové domy, několik celoměstsky významných solitérních objektů a vilovou čtvrť dokládající divoké proměny, kterými lokalita během 20. století procházela, a které vedly k jejímu současnému neutěšenému stavu.

Hlavní principy návrhu spočívaly v jasném vymezení jednotlivých veřejných prostranství s ohledem na historický vývoj území, nalezení odpovídajícího dopravního řešení (s ohledem na vytíženost komunikace první třídy, která v současnosti náměstí přetíná) včetně jasného vymezení dopravních ploch, odstranění nevhodných objektů bránících rozvoji území a následné doplnění nové zástavby reflektující potřeby města.

Základním stavebním kamenem se stala rehabilitace prostoru náměstí, které jsme po analýze jednotlivých stávajících objektů vymezili jako lichoběžník „opřený“ o hranici historického centra a budovu městských lázní. Tento tvar určil také pozici hlavního silničního tahu, který jsme posunuli dále od historického centra směrem k panelovým domům, kde definuje uliční čáru pro novou zástavbu vytvářející třetí stranu náměstí. Získali jsme tak také celistvý prostor, kterému nyní uprostřed dominuje rozměrná fontána. Na západní straně jsme uzavřeli prostor náměstí dostavbou budovy finančního úřadu.

Celkové prostorové řešení doplňuje dále nová zástavba podél Pražské třídy, dostavba městských lázní v Sokolské třídě a vytvoření „Dlouhého náměstí“, které tak oproti současnosti v mnohem větší míře zapojuje kvalitní historický objekt Domu dětí. Trojice viladomů a trojice bytových domů s obchodním parterem vytváří v jihozápadní části území přechod mezi monoblokem finančního úřadu, hradbami a vilovou čtvrtí. Palčivý problém parkování jsme řešili formou několika parkovacích objektů, podzemními garážemi umístěnými v nově navrhovaných objektech a řadou povrchových stání.

Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě Náměstí Svobody ve Znojmě

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old