Komenského most v Jaroměři

soutěžní návrh 2013
autoři: Jan Hořejší, Vít Podráský
konstrukční řešení:                     Zdeněk Podráský
spolupráce: Pavlína Sedláková
investor: Město Jaroměř
náklady: 14,5 mil. Kč

 

Jádro Jaroměře je cenné svou kompaktní středověkou urbanistickou strukturou soustředěnou kolem náměstí ČSA, charakteristickou siluetou s děkanským kostelem sv. Mikuláše a svým vztahem k řece Labe. Na jejím druhém břehu pak velkoryse pojatými Masarykovými sady s řadou celoměstsky významných budov. Komenského most je spojnicí dvou hlavních veřejných prostor města – náměstí a sadů – a zároveň leží na důležité pěší trase. Tyto atributy chceme podpořit.

Uvolňujeme výhledy na město a sady umístěním nosné konstrukce pod mostovku. Zachováním nivelety původního mostu také potvrzujeme výraznou kompoziční osu spojující náměstí ČSA a budovu školy „Na Ostrově“.

Most vnímáme jako pokračování veřejného prostoru města. Šířkově proto navazuje na profil Komenského ulice. Vzhledem k tomu, že se jedná o most pro pěší a cyklisty, navrhujeme celou ulici v úseku od náměstí ČSA až k náměstí Dukelských Hrdinů pojmout jako obytnou zónu, která dovolí pohyb pěších i cyklistů po celé ploše mostu. Dřevěná paluba s transparentním síťovým zábradlím umožňuje maximální vizuální kontakt s řekou, městem i parkem.

Tvar mostu reaguje na šikmost opěr triangulárním tvarováním s principem středové symetrie. Cortenový plech odkazuje jednak k industriálním stopám v blízkém okolí – elektrárně, jezu, továrně s komínem i příhradové nýtované konstrukci původního mostu, ale zároveň komunikuje i s historickou architekturou stávajících opěr a okolních domů.

Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři Komenského most v Jaroměři

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old