Cihlový dům za 2,5 mil. Kč

studie 2010

1. místo / soutěž Porotherm

autor: Jan Hořejší, Vít Podráský
náklady: 2,5 mil. Kč

Pojem cihlový dům evokuje jednoduchost, odkazuje na tradiční stavitelství. Spolu s finančními mantinely soutěžní podmínky naznačují jasný cíl – kvalitní dům s čitelnou dispozicí bez zbytečností a s vyváženým poměrem nákladů a komfortu reflektující 21. století.

Pro každý objekt je klíčové místo, kde se nachází. Dům jsme umístili do okrajové části malého města na pozemek se severojižní orientací obsloužený komunikací na severní straně. Zvolili jsme jednoznačně definovaný objem vycházející z tradičního tvarosloví, který respektuje charakter okolní zástavby. Kompaktní tvar je také základním předpokladem pro energetickou úspornost.

Problematika prostorově limitovaného domu tkví v účelném dispozičním řešení. Snažili jsme se vytvořit „velký prostor v malém domě“ – koncentrovat provozní části domu (vstup, šatna, WC, kotel, schodiště, chodba) do jednoho bloku – jádra umístěného ve střední části půdorysu, doplňkové funkce, které nutně nemusí být uvnitř (parkovací stání, zahradní dílna), pak umístit samostatně a tím získat co nejvíce obytného prostoru.

Vstup na severní straně ústí do jádra, které definuje dispozici domu. V přízemí jádro vymezuje plochy obytného prostoru a kuchyně s jídelnou, které zároveň propojuje. Toto uspořádání umožňuje provozovat různé aktivity současně, aniž by se navzájem rušily.  Soukromá část s ložnicí, dvěma pokoji a samostatnou koupelnou je umístěna v patře.

Velké prosklené plochy v přízemí jsou voleny pro maximální propojení života uvnitř domu s životem na zahradě, naopak v horní části jsou okna do ložnic volena menší pro podpoření pocitu soukromí. Hmotu domu doplňuje konstrukce přístřešku integrující kryté parkovací stání, stříšku před vstupem a zahradní dílnu.

Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč Cihlový dům za 2,5 mil. Kč

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old