Bytový dům Elipsa

Praha 8 – Libeň
studie 2012

investor: Odin Investment a.s.
autoři: Ivan Hořejší, Jan Hořejší, Vít Podráský
náklady: 170 mil. Kč

Charakter domu odpovídá specifické poloze u dálnice. Vycházíme z představy, že levné (starovací) byty nemusí být „žádný luxus”, proto nevadí jejich poloha u rušné magistrály, pokud jeho řešení zajistí určitý hlukový standard. Volba obdobné formy, jakou mají okolní věžové panelové domy na druhé straně sportovně-rekreačního areálu, toto kritérium nesplňuje.

Navrhujeme proto dům uzavřený „sám do sebe”. Rozšířením objemu elipsy vzniká “dům – blok” s vnitřní zahradou, do které jsou orientovány všechny byty > dům si tak vlastním objemem vytváří hlukovou bariéru a uvnitř své vlastní prostředí. Stává se určitou oázou v okolním celkově nepřívětivé lokalitě. Dispozičně se jedná o obrácený pavlačový dům. Z “venkovní” fasády s pavlačemi se vstupuje do bytů, které mají na tuto stranu orientováno zádvěří, kuchyň, koupelnu a WC.

Na pavlače směřují jen okna do kuchyně, která je součástí jednoprostorového bytu > cílem je jednak zachování určitých sociálních vazeb a alespoň minimálního kontaktu s okolím, jednak také slouží k oslunění bytů v mrtvých úhlech elipsy (na sever), kde toto není možné realizovat z vnitřního dvora (okno je pevné a řešeno jako trojsklo, které splňuje akustické požadavky plynoucí z umístění domu v blízkosti magistrály).

Byty jsou řešeny jako jednoprostorový flexibilní prostor o velikosti 1+kk s možností variantního zařízení závislého na požadavcích konkrétního obyvatele. S ohledem na dosažení nízké pořizovací ceny bytů minimalizujeme také vytápěné prostory – chodby, jádra a pavlače jsou řešeny jako venkovní prostory.

Parter / suterén, ve kterém většinou lidé nechtějí bydlet, a který je zde i obtížně využitelný pro umístění služeb, slouží jako kryté otevřené parkoviště, které využívá tvaru elipsy pro okružní obslužnou komunikaci s kolmými parkovacími stáními po obvodu. Jeho střední část je zvednuta do úrovně přízemí, kde tvoří společnou vnitřní zahradu s hřištěm, posezením a předzahrádkami přízemních bytů.

Barevné řešení podporuje dvě odlišné tváře domu – “vnitřní” a “vnější”. Venkovní fasáda je navržena bíle omítnutá v kombinaci s pavlačemi z pohledového betonu. Monotónnost fasády narušují prostřídané dveřní a okenní otvory, jejichž barevnost vychází z kruhového barevného spektra. Vnitřní dřevěná fasáda naopak reaguje na zahradu, rastr prken zjemňuje monumentální prostor dvora a uplatňuje se pozitivně i s ohledem na akustiku prostoru.

Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa Bytový dům Elipsa

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old