Autobusový terminál Chrudim

Chrudim
studie 2012

investor: ČSAD Bus Chrudim a.s.
autoři: Ivan Hořejší, Jan Hořejší, Vít Podráský
náklady: 24 mil. Kč

Stávající autobusové nádraží má šikmá stání se samostatnými přístřešky. Zajíždění autobusů je z jednosměrné ulice Čs. Armády a výjezd ze stanovišť opět jednosměrnou komunikací. Odstav je řešen mimo nádraží v ulici Čs. Armády. Přístřešek podél pozemku ČD tvoří zároveň oplocení.

Celkové uspořádání a přístřešky ze 60. letech již neodpovídají současným standardům. Z hlediska pohybu cestujících jsou nutné pěší přechody ke každému stanovišti. Současné uspořádání je problematické také z hlediska majetkoprávních vztahů, neboť část pozemků není v majetku investora, ale patří městu Chrudim.

Autobusový terminál zůstává i nadále hlavním přestupním uzlem s výhodnou návazností na nádraží ČD. Projekt ale počítá s odstraněním stávajících přístřešků a jejich nahrazením jediným novým v soudobém evropském standardu, čímž dojde k výraznému zjednodušení pohybu cestujících. Nově uspořádaný terminál navíc bude celý situován na pozemku ve vlastnictví investora.

Stávající odstavná stání autobusů v ulici Čs. Armády budou zrušena a takto „ušetřený“ prostor bude následně využit pro parkovací místo rezidentů. Studie také řeší úpravy zbývající části uličního prostoru ulice, křižovatku s Rooseveltovou ulicí a návaznost na přednádražní prostor, ve kterém jsou umístěny zastávky autobusů MHD. Tyto úpravy jsou investicí města na vlastních pozemcích.

Prostor terminálu představuje nástupní prostor pro cestující s novým přístřeškem podél celé nástupní hrany, podélná nástupní stání autobusů, průjezdnou jednosměrnou komunikaci, pruh s odstavnými stáními a nové oplocení – „zelenou  stěnu“ z gabionů a treláží, která vytváří pozadí autobusovému terminálu a oddělující jej vizuálně od v současnosti zanedbaných objektů a pozemků SŽDC. Materiálové řešení bylo zvoleno s ohledem na odolnost vůči vandalismu. Ve zbývající části prostoru ulice ČS. Armády bude chodník a pás s nově vysazeným stromořadím prostřídaný kolmými parkovacími stáními.

Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim Autobusový terminál Chrudim

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old