Administrativní budova City Empiria III

Praha 4 – Pankrác
studie 2004

investor: ECM, a.s.
autor: Ivan Hořejší, Alexandr Kroha

Pankrácká pláň představuje v poslední době jednu z nejdynamičtěji se měnících částí Prahy. Na nároží ulic Na Pankráci a Hvězdova bylo v nedávné době vybudováno rozsáhlé obchodní centrum Arkády, směrem ke Kavčím horám vyrůstá nový objekt City Green Court.

Návrh dostavby objektu bývalého Motokovu (dnes City Empiria I) vznikal v době zrodu ambiciózních plánů na dostavbu prostoru „Pentagonu“ – doplnění stávajících výškových budov dalšími objekty – a těžil z představy, že mezi obchodním centrem a výškovou budovou City Empiria I v budoucnu vznikne centrální náměstí s celoměstským významem, do něhož by měla být orientována i nově uvažovaná radnice MČ Praha 4 umístěná na nároží ulic Na Pankráci a Na Strži ve formě solitérního objektu.

Zvolená horizontální forma šestipodlažního objektu dostavby přímo navazuje na spojovací krček Empiria II a vytváří kontrast k elegantní figuře původní výškové budovy. Ačkoli navazuje na její výraznou osovost a celkové tvarování, majetkoprávní vztahy a regulativy umožnily protáhnout východní křídlo dostavby dále jižním směrem, čímž jsme dosáhli jednak výraznějšího působení hmoty a zároveň zvětšení kancelářských ploch. Měkký obrys podnože ve tvaru kruhového oblouku také otevírá prostor náměstí a zapojuje tak radnici v pohledech z ulice Na Strži. Sousední solitérní objekt radnice má shodnou výšku.

Objekt má dvě komunikační jádra. Všech pět kancelářských podlaží je řešeno stejně – jako jednoduchý prostor, který je možno dále dle přání klienta upravovat. Ve druhém patře je vstup na střešní terasu se světlíkem, který prosvětluje halu v přízemí. Vjezd a výjezd do garáží umístěných ve čtyřech podzemních podlažích je z ulice Na Strži.

Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III Administrativní budova City Empiria III

© 2024   Architektonický ateliér 2H   |   T: +420 257 220 723   |   E: atelier2h@atelier2h.cz   |   web by: CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE  |  old